Nordlitt
bokdesign
Omslag, sättning & ebokskonvertering
Tjänsten har tyvärr upphört

Portfolio
projektgalleri
Nordlitt Förlag
sparsmakad utgivning
Lasse-Majas besynnerliga äventyr (2016)
självbiografin i ny utgåva

Historien om bondpojken som blev Sveriges Robin Hood - om man nu kan lita på en oförbätterlig skurk och inpiskad lögnhals.

Lasse-Maja, tjuv och bedragare i kvinnokläder, berättar osminkat om intet ont anande fästmän, vilda stöldturnéer och halsbrytande flykter undan lagens långa arm. Äventyren avlöser varandra snabbt i ett liv levt än som kvinna, än som man, men aldrig inom lagens eller moralens råmärken.

En livsberättelse om att bryta mot alla samhällets regler och sluta som folkhjälte.

Mer om Lasse-Maja och hans självbiografiLasse-Maja

ISBN 9789198156850 (epub)

ISBN 9789198156867 (pocket)

ISBN 9789198156881 (inbunden)

Eboksformatering steg för steg (2014)
Lär dig koda eböcker

Allt som behövs är en uppladdningsklar fil i epubformat. Inga avancerade förkunskaper krävs. Eboksformatering steg för steg tar dig från textmanus till kvalitetstestad, uppladdningsklar ebok i epubformat. HTML-mallar för kodning ingår.

eboksformatering

ISBN 9789198156805 (epub)

ISBN 9789198156843 (häftad)

De försvunna färgerna (2014)

Konstiga saker händer med regnbågsmössen. En efter en försvinner deras färger och egenskaper. De måste ta reda på vad det är som händer - och snabbt!

Kliv in i Regnbågsfamiljens värld där det finns en gåta att lösa och nya vänner att lära känna.

En saga av klassisk typ, illustrerad med 35+ snillrikt detaljerade bilder.

De försvunna färgerna

ISBN 9789198156812 (epub)

Eboksmallar
bygg din egen epub-fil
Boken EBOKSFORMATERING STEG FÖR STEG tar dig från manus till färdig, uppladdningsbar ebok.
Under flikarna hittar du de olika filerna som behövs för en komplett epub-fil. Markera och kopiera gärna. Bygg sedan egna eboksfiler med t ex programmet Notepad++.
®Mallar

application/epub+zip

<?xml version="1.0"?> <container version="1.0" xmlns="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container">
<rootfiles>
<rootfile full-path="OEBPS/content.opf" media-type="application/oebpspackage+xml"/>
</rootfiles>
</container>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<package version="2.0" xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf " unique-identifier="BookId">
<metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/ " xmlns:opf="http://www.idpf.org/2007/opf ">

<!--Nodvandig metadata-->
<dc:title>Min bok</dc:title>

<dc:language>sv</dc:language>
<!--Andra exempel ar "en-gb" for Brittisk Engelska, "fr" for Franska-->

<dc:identifier id="BookId" opf:scheme="ISBN">urn:isbn:1234567890</dc:identifier>

<!--Fyll i bokens isbn-nr. En del distributorer tillater UUID unika ID-nummer istallet. Skaffas har: http://www.guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx . UUID-nr skrivs sa har: <dc:identifier id="BookId" opf:scheme="UUID">urn:uuid::1234567890123</dc:identifier> -->

<dc:creator opf:role="aut">forfattarens namn</dc:creator>
<!--Forfattaren-->

<dc:publisher>mittforlag</dc:publisher>
<!--Forlagets namn eller forfattarens om egenutgiven-->

<dc:date>2012-06-15</dc:date>
<!--Publiceringdatum YYYY-MM-DD-->

<!--Extra metadata har (rekommenderas)-->

<!--Baksidestexten in har *UTAN html-kod, åäö okej*-->
<dc:description>Aptitretande beskrivning</dc:description>

<!--Dessa fungerar som sokord. Anvand sa manga man vill -->

<dc:subject>science fiction</dc:subject>
<dc:subject>humor</dc:subject>
<dc:subject>hund</dc:subject>

<!--Alternativ metadata som sallan anvands-->
<dc:rights>All rights reserved</dc:rights>

<dc:type>Text</dc:type>

<dc:source>Kan vara ett URL eller ISBN nummer</dc:source>
<!-- Om boken publicerats tidigare under annat ID-nr -->

<dc:relation>Kan vara ett URL eller ISBN nummer</dc:relation>
<!-- Anger annan kalla och dess forhallande till boken -->

<dc:coverage>Worldwide</dc:coverage>
<!-- Anger det geografiska omradet for copyrighten -->

</metadata>

<!-- Media-type attributen i manifestet ar endast mimetypes. Andra exempel: gifs: "image/gif" jpgs: "image/jpeg" PNG: "image/png" otf: "font/opentype" ttf: "font/truetype" -->

<manifest>
<item href="cover.jpg" id="My_Cover_ID" media-type="image/jpeg" />
<item href="toc.ncx" id="ncx" media-type="application/x-dtbncx+xml" />
<item href="coverpage.html" id="htmlcoverpage" media-type="application/xhtml+xml" />

<!-- Ingen coverpage.html file for Amazons Kindle! -->

<item href="content/content001.html" id="htmlcontent001" media-type="application/xhtml+xml" />
<item href="content/content002.html" id="htmlcontent002" media-type="application/xhtml+xml" />
<item href="content/content003.html" id="htmlcontent003" media-type="application/xhtml+xml" />
<item href="content/content004.html" id="htmlcontent004" media-type="application/xhtml+xml" />
<item href="content/content005.html" id="htmlcontent005" media-type="application/xhtml+xml" />
<item href="cssfiles/epub.css" id="css-epub" media-type="text/css" /> </manifest>

<spine toc="ncx">
<itemref idref="htmlcoverpage" />
<itemref idref="htmlcontent001" />
<itemref idref="htmlcontent002" />
<itemref idref="htmlcontent003" />
<itemref idref="htmlcontent004" />
<itemref idref="htmlcontent005" />
</spine>

<guide>
<reference href="coverpage.html" type="cover" title="Cover" />

<!--For Amazons Kindle, ta bort omslagets guide-referens -->

<reference href="content/content003.html" type="toc" title="Table of Contents" />
<reference href="content/content001.html" type="text" title="Beginning" />
<!-- For Amazons Kindle, borjar eboken med den har HTML filen nar anvandaren forst oppnar eboken. Lat vara for epub -->
</guide>

</package>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE ncx PUBLIC "-//NISO//DTD ncx 2005-1//EN" "http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx-2005-1.dtd ">
<ncx xmlns="http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx/ " version="2005-1" xml:lang="en">

<head>
<meta content="urn:isbn:1234567890" name="dtb:uid" />
<!-- Skriv in ditt ISBN. Måste vara exakt samma dc:identifier som i content.opf filen -->

<meta content="1" name="dtb:depth" />
<!-- Skriv 2 om man behöver ytterligare en nivå. Kan gå upp till 4 -->

<meta content="0" name="dtb:totalPageCount" />
<!-- ändra inget! -->
<meta content="0" name="dtb:maxPageNumber" />
<!-- ändra inget -->
</head>

<docTitle>
<text>Bokens titel</text>
</docTitle>

<docAuthor>
<text>forfattarens namn</text>
</docAuthor>

<navMap>
<navPoint id="ncxcoverpage" playOrder="1">
<navLabel>

<text>omslag</text>
</navLabel>
<content src="coverpage.html" />
</navPoint>
<navPoint id="ncxcontent001h1-1" playOrder="2">
<navLabel>

<text>Titelsida</text>
</navLabel>
<content src="content/content001.html#h1-1" />
</navPoint>
<navPoint id="ncxcontent002h1-2" playOrder="3">
<navLabel>

<text>Baksidestext</text>
</navLabel>
<content src="content/content002.html#h1-2" />
</navPoint>
<navPoint id="ncxcontent003h1-3" playOrder="4">
<navLabel>

<text>Innehållsförteckning</text>
</navLabel>
<content src="content/content003.html#h1-3" />
</navPoint>
<navPoint id="ncxcontent004h1-4" playOrder="5">
<navLabel>

<text>Kapitel 1</text>
</navLabel>
<content src="content/content004.html#h1-4" />
</navPoint>
<navPoint id="ncxcontent005h1-5" playOrder="6">
<navLabel>

<text>Kapitel 2</text>
</navLabel>
<content src="content/content005.html#h1-5" />
</navPoint>
<navPoint id="ncxcontent006h1-6" playOrder="7">
<navLabel>

<text>Kapitel 3</text>
</navLabel>
<content src="content/content006.html#h1-6" />
</navPoint>
<navPoint id="ncxcontent007h1-7" playOrder="8">
<!-- Ta bort sista raden med navPoint id efter du lagt till dina kapitel. Bokens sista del behöver ingen pekare -->

</navMap>
</ncx>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd ">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml " xml:lang="en">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="cssfiles/epub.css" />
<title>omslag</title>

<style type="text/css" >
body {text-align: center; padding:0; margin: 0;}
div {text-align: center; padding:0; margin: 0;}
img {padding:0; margin: 0; height: 100%;}
</style>

</head>

<body>
<div><img src="cover.jpg" alt="omslag" /></div>
</body>

</html>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd ">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml " xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="../cssfiles/epub.css" />
<title>content001</title>
</head>

<body>

Innehall in har!!!

</body>

</html>

/* BB eBooks BoilerPlate EPUB, försvenskad med tillåtelse */
/* Besok garna @ http://bbebooksthailand.com/developers.html*/
/* Andra vid behov */

@page {margin: 10px;}
/*===Reset forhindrar skillnader i atergivning pa olika apps och apparater. Lat vara!===*/
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, embed, figure, figcaption, footer, header, hgroup, menu, nav, output, ruby, section, summary, time, mark, audio, video
{
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
font-size: 100%;
vertical-align: baseline;
}

table
{
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}

ol, ul, li, dl, dt, dd
{
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
font-size: 100%;
vertical-align: baseline;
}

/*===ALLMAN PRESENTATION===*/
/*===Innehallsatergivning och marginaler===*/
/* Lik- eller vansterstalld text ar upp till dig. Andra till text-align: left; om du foredrar vansterstallt*/

body
{
text-align: justify;
line-height: 120%;
}

/*===Sidhuvud===*/
/* Efter ny sida ger en del lasplattor och appar inga toppmarginaler over innehallet. 100px-top nedan kan fixa detta*/

h1
{
text-indent: 0;
text-align: center;
margin: 100px 0 0 0;
font-size: 2.0em;
font-weight: bold;
page-break-before: always;
line-height: 150%;
/*behover mycket radluft for att se ratt ut*/
}

h2
{
text-indent: 0;
text-align: center;
margin: 50px 0 0 0;
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
page-break-before: always;
line-height: 135%;
/*behover mycket radluft for att se ratt ut*/
}

h3
{
text-indent: 0;
text-align: left;
font-size: 1.4em;
font-weight: bold;
}

h4
{
text-indent: 0;
text-align: left;
font-size: 1.2em;
font-weight: bold;
}

h5
{
text-indent: 0;
text-align: left;
font-size: 1.1em;
font-weight: bold;
}

h6
{
text-indent: 0;
text-align: center;
margin: 60px 0 0 0;
font-size: 1.50em;
font-weight: bold;
line-height: 120%;
}

/* Bindestreck och pagineringsfixare */
h1, h2, h3, h4, h5, h6
{
-webkit-hyphens: none !important;
hyphens: none;
page-break-after: avoid;
page-break-inside: avoid;
}

/*===Styckets bestandsdelar===*/
/* Marginaler laggs till på toppen och sidorna, men inte pa botten för en del lasare packar inte tomrum ordentligt */
/*Indrag forsta raden pa nytt stycke*/

p
{
text-indent: 1.25em;
margin: 0;
widows: 2;
orphans: 2;
}

/* Tips! Gor en blocktypsparagraf for faktabocker* /
/* p { text-indent: 0; margin: 1.0em 0 0 0; widows: 2; orphans: 2; } */
/* for centrerad text och text runt bilder */

p.centered
{
text-indent: 0;
margin: 1.0em 0 0 0;
text-align: center;
}

/* sektionsavbrott (kan anvandas i centered-stil for faktaboken) */

p.centeredbreak

{
text-indent: 0;
margin: 1.0em 0 1.0em 0;
text-align: center;
}

p.forfattarnamn
{
text-indent: 0;
margin: 1em 0 0 0;
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
text-align: center;
}

/* Forsta mening i nytt kapitel efter kapitelrubrik eller blankrader - inget indrag */

p.texttop
{
margin: 1.5em 0 0 0;
text-indent: 0; }

/* anvand for att ta bort kapitalens radflytande effekt */

p.clearit
{
clear: both;
}

/* 1-nivas innehallsforteckning TOC */

p.toctext
{
margin: 0 0 0 1.5em;
text-indent: 0;
text-align: center;
}

/* 2-nivas innehallsforteckning TOC */

p.toctext2
{
margin: 0 0 0 2.5em;
text-indent: 0;
}

p.copyright
{
text-indent: 0;
font-size: 0.9em;
text-align: left;
}

/*==LISTOR, ul=punkt il=nummer ==*/

ul
{
margin: 1em 0 0 2em;
text-align: left;
}

ol
{
margin: 1em 0 0 2em;
text-align: left;
}

/*===Stileffekter i raden t ex kursiv, fetstil och understruken ===*/
/* Anvand span-tags. Undvik <b>, <i>, and <u>. */

span.i
{
font-style: italic;
}

span.b
{
font-weight: bold;
}

span.u
{
text-decoration: underline;
}

span.st
{
text-decoration: line-through;
}

span.k
{
font-variant: small-caps;
}

/*== Dubbla stilformat som fet+kursiv ==*/
/* Undvik dubbla stilformat som <span class="i b"> Ger problem på en del läsplattor. Använd dessa istället */

span.ib
{
font-style: italic;
font-weight: bold;
}

span.iu
{
font-style: italic;
text-decoration: underline;
}

span.bu
{
font-weight: bold;
text-decoration: underline;
}

span.ibu
{
font-style: italic;
font-weight: bold;
text-decoration: underline;
}

/* Foljande tar hand om en bugg på iBooks dar textblockselement inte aterges ratt : html koden bor se ut <p class="centered"><span class="ipadcenterfix">Centrerat innehall</span></p> */

span.ipadcenterfix
{
text-align: center;
}

/*==Bilder==*/

img
{
max-width: 100%; }

/*==Tabeller==*/

table
{
margin: 1.0em auto;
}

tr, th, td
{
margin: 0;
padding: 2px;
border: 1px solid black;
font-size: 100%;
vertical-align: baseline;
}

/* Superscriptad fotnotstext */

.footnote
{
vertical-align: super;
font-size: 0.75em;
text-decoration: none;
}

/*==Anfang, dvs kapitlets forsta bokstav går ner 2-3 rader. Avslutas med p.clearit efter ett par rader. Varning, ser inte alltid ut som avsett==*/

span.dropcap {
font-size: 300%;
font-weight: bold;
height: 1em;
float: left;
margin: 0.3em 0.125em -0.4em 0.1em;
}

/*==PULL QUOTE citat==*/

div.pullquote
{
margin: 2em 2em 0 2em;
text-align: left;
}

div.pullquote p
{
font-weight: bold;
font-style: italic;
}

div.pullquote hr
{
width: 100%;
margin: 0;
height: 3px;
color: #2E8DE0;
background-color: #2E8DE0;
border: 0;
}

/*==BLOCK QUOTE, dvs citat i eget block==*/

div.blockquote
{
margin: 1em 1.5em 0 1.5em;
text-align: left;
font-size: 0.9em;
}

/*==Dina egna specifika formateringar nedan==*/

Nordlitt förlagsverksamhet
Tina Back
Författare och förläggare
kristina back
  

Erfarenhet och utbildning:

    • Förlags- och egenutgiven författare
    och illustratör

    • Jobbat inom reklam med bl a
    företagsbranding och tryckprodukter

• Studerat typografi och bokdesign (Hultenheims Scuola Antikva)

• Studerat Grafisk Design och Illustration (RMI Berghs, Domens Konstskola)

Kontakta oss
E-post:
Name must not be empty
Please provide a valid email
Message should not be empty
Kontaktinformation:


Adress:
Ästad 24, 432 77 TVÅÅKER
Email:
tina.back@nordlitt.com
Web:
www.nordlitt.com